top of page

הכפלה חפוזה 

החלטת הממשלה להכפלת אוכלוסיית הגולן התקבלה בדצמבר 2021.

ההכפלה כוללת הקמה של שני יישובים חדשים בגודלה של קצרין, הכפלת אוכלוסייתה של קצרין והרחבה מאסיבית של היישובים הקיימים.

הבעיות העיקריות בהחלטה הנן:

- מניעים פוליטיים במקום מניעים לטובת הגולן, המחוז, או המדינה.

- הקצבים להכפלת האוכלוסייה.

- המנגנונים למימוש ההחלטה.

האופן שבו החלטות מתקבלות ומקודמות - ללא שקיפות וללא שיתוף הקהילות אשר ישאו בנזקים.

וכמובן - פגיעה בטבע הגולני ובאופי הכפרי והפסטורלי של חבל ארץ זה.

ראו למטה: להרחבה - דף מידע, ולסימוכין - המסמכים הרשמיים.

מסמכים רלוונטיים:

1. החלטת הממשלה

2. הסכם הגג בין המועצה האזורית גולן לרשות מקרקעי ישראל

3. דף מידע 

צילום: עופר מגד
להבי טורבינה בהקמה בחוות עמק הבכא
bottom of page