top of page
IMG_20210101_154855.jpg

שומרי הגולן

 

שומרי הגולן הנה עמותה לשמירת טבע בגולן. העמותה הוקמה במהלך שנת 2019 על ידיי תושבים מהגולן מתוך צורך בגוף רשמי, מקצועי ושאינו ממסדי (NGO) שיאפשר לציבור לפעול לשמירה על הטבע הגולני ועל אופיו הייחודי של חבל ארץ זה.

אני מאמין

הגולן הוא נכס טבע לאומי של מדינת ישראל

ותשתית לאומית יקרה מפז שאין לה תחליף

חזון

הכרה בגולן כחבל ארץ שבו הטבע והשטחים הפתוחים שבו הנם ערך עליון על מנת שגם הדורות הבאים יזכו להכיר טבע בתולי, אמיתי ומשגשג ולהנות ממנו

מטרות

השגת מעמד שימור ייחודי לגולן 

הטיית מאמצי הפיתוח בגולן לאפיקים בני קיימא אשר אינם פוגעים בייחודיות הטבעית שלו

דירקטוריון העמותה

ניקול בכר

עופר מגד

שולמית נוסבוים

אייל גארי

טינה מסיקה

שחר מזרחי

איתמר יאירי

עשהאל גרינפלד

נתי בר זהר

חברי אסיפה

עשרות תושבי גולן 

גם את/ה מוזמנ/ת לקחת חלק!

bottom of page