top of page

 אנחנו  שומרי הגולן

 

שומרי הגולן הנה עמותה לשמירת טבע בגולן. העמותה הוקמה במהלך שנת 2019 על ידיי תושבים מהגולן מתוך צורך בגוף רשמי, מקצועי ושאינו ממסדי (NGO) שיאפשר לציבור לפעול לשמירה על הטבע הגולני ועל אופיו הייחודי של חבל ארץ זה.

 

הגולן, הממוקם בקצה הצפון מזרחי והמרוחק של ישראל הוא גן עדן של חי וצומח, נופים בתוליים, תופעות געשיות, וכן מהווה חלק ניכר מאגן הניקוז של הכינרת.

בגולן שטחים טבעיים נרחבים ורציפים אשר אין כמותם ביתר חלקי הארץ.

בזכות הטבע הפראי והבתולי שעוד קיים בו הגולן מציע הזדמנות לפגוש את פלאי הטבע מקרוב, ממש כמו בספארי סוואנות באפריקה.

 

במציאות של ארצנו הקטנה והצפופה, בה שטחים-טבעיים ומרחבים-פתוחים רק הולכים ונעלמים, הדגש לשימור והגנה על אופיו הטבעי של הגולן הינו הכרחי למען הטבע בישראל, אזרחי המדינה והדורות הבאים.


שומרי הגולן הוקמה ביוזמת תושבים אך זו עמותה לאומית, שכן הגולן הוא נכס טבע יקר וייחודי למדינה ישראל כולה. משום כך, מזמינה כל אחד ואחת החפצים בשמירה על חלקת גן עדן זו להצטרף ולקחת חלק בפעילות העמותה, וכמובן להגיע לגולן ולהנות משלל הפנינים שמציע.

bottom of page