top of page

ניהול בר-קיימא של השטחים הפתוחים

עודכן: 28 באוק׳ 2020

לנו כחברה אנושית משימה כפולה, פיתוח וקידום התרבות האנושית מחד ודאגה למשך קיום החיים על פני האדמה על כל מגוון היצורים והמערכות האקולוגיות. פיתוח בר קיימא, שאינו פוגע בבסיס המשאבים עליהם הוא נשען, מהווה תנאי הכרחי הן להמשך קיום התרבות האנושית עבור הדורות הבאים והן לשם הגנה על המגוון הביולוגי.

וַיִּקַּח ה' אֱלֹהִים אֶת הָאָדָם וַיַּנִּחֵהוּ בְגַן עֵדֶן לְעָבְדָהּ וּלְשָׁמְרָהּ בראשית ב' ט"ו

רמת הגולן מהווה מרחב ייחודי במדינת ישראל בו משתלבים הצורך והיכולת לקיים מודל של פיתוח התיישבות וחקלאות מתוך אחריות על קיום המגוון הביולוגי בשטחים הפתוחים ויצירת מרחב בר-קיימא שישרת את כלל תושבי המדינה כספק של שירותי מערכת אקולוגיים, וכמודל עולמי של שילוב צורכי האדם והטבע לכתחילה.

מתוך הבנה עמוקה של חשיבות הנושא, יזמה המועצה האזורית מהלך פורץ דרך בכתיבת "תוכנית אב לשטחים פתוחים" שהניחה את היסודות לניהול משולב של השטחים הפתוחים כמשאב יקר שדורש ניהול ופיתוח מתואמים וזהירים.

עמותת "שומרי הגולן" רואה את תפקידה בקידום השטחים הפתוחים בגולן לשלב הבא על ידי שכלול ופירוט התוכנית ויישומה באופן שימקסם את התועלת של התושבים והמבקרים תוך שימור ושיקום של המערכות הטבעיות (שיקום פיזי, השבת מינים ועוד). בהמשך הפוסט נציג את עקרונות הפיתוח של השטחים הפתוחים על פי חזון העמותה, שברובם חופפים את חזון המועצה, יחד עם רעיונות למיזמים ופעולות ליישומם.
Comments


bottom of page