top of page
IMG_20170506_151655_edited.jpg

שיקום היער בגולן

18-19 בנובמבר | צפון הגולן
פעילות שיקום החורש לסתיו 2021 הסתיימה - נתראה בשנה הבאה

הרשמה

תודה כל המתנדבים שלקחו חלק בפרויקט!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMG_20211119_092326.jpg
IMG_20211119_103618.jpg
WhatsApp Image 2021-11-25 at 19.52.40.jpeg
WhatsApp Image 2021-11-25 at 19.52.43.jpeg
IMG_20210517_105601_edited.jpg

עמותת שומרי הגולן מזמינה אתכם להצטרף לפעילות מיוחדת וחוויתית לשיקום יערות הגולן הטבעיים.

בעבר רבים משטחי הגולן מכוסים ביערות ענפים, יערות אשר נכרתו בעיקר סביב תקופת השלטון התורכי בארץ.

בפעילות ייחודית זו נעזור לטבע להשתקם - נצא יחד לשטח, נעבור הדרכה מקצועית ונפעל לאיסוף זרעים ופיזורם במקומות המתאימים.

פרטים:
מתי  ? שלישי הקרוב- 9/11/2021, ימים חמישי ושישי- 18-19/11/2021, 9:00 בבוקר
איפה? צפון הגולן, סמוך לציר הנפט. מיקום מדוייק ימסר לנרשמים בסמוך ליום הפעילות.
הפעילות כוללת הליכה בשטח מאתגר!

ציוד נדרש:

  • כובע

  • מים

  • מכנס ארוך

  • כף שתילה קטנה (אפשר גם כף אוכל מתכתית רגילה)

  • מקל ארוך - להורדת בלוטים גבוהים מהעץ

  • שקית בד - לאיסוף הזרעים


לשאלות: אייל גארי 0504524335

הרשמה
IMG_20210517_102637_1.jpg
ילדים שותלים.jpg

מידע נוסף

הגולן הינו תא שטח שאין לו אח ורע בארץ ישראל, יש בו מגוון בתי גידול, שמורות טבע, וייחודיות גאולוגית כתא שטח וולקני.

הגולן מהווה כחמישה אחוזים ממדינת ישראל, כאלף קמ"ר שרובם שטחים פתוחים, בהם הטבע משגשג לצד האדם והוא תא השטח היחידי מצפון לבאר שבע שמכיל נכסי טבע בהיקף עצום ומערכות אקולוגיות מורכבות - בעקבות כך אנו רואים בגולן כנכס טבע לאומי, שעקרו הוא המרחבים הפתוחים והטבע השולט בהם.

 

בעבר היה הגולן מיוער והיו בו יערות פארק וחורש משולבים באזורי אחו לח, אשר השתרעו על פני מרחבים עצומים. כיום רובם של שטחים אלו ריקים כמעט לחלוטין מצומח מעוצה עקב פעילות אדם בעבר ובהווה.

במציאות הקיימת, כאשר השטחים הטבעיים ממשיכים להצטמצם ולהיפגע בקצב מהיר לצד קצב שיקום טבעי איטי בעקבות פעילות האדם - יש לבחון נקיטת פעולה תומכת לשיקום הטבעי. בבסיס פרויקט זה טמונה ההבנה שלצד המשך פעולות השימור והרחבתו בשטחים פתוחים יש ליישם גם מדיניות שיקום ממוקדת לאזורים בהם בירוא היער ניכר וקצב שיקומו נמוך. 


חשיבות עליונה בפעולות שיקום חורש יש לשימור האורגניזמים המקומיים הקיימים בשטח המשוקם, כך שהפעולה תחזק את המערכת האקולוגית ותקדמה אל עבר השלב הסוקצסיוני הבא. ברשימת מיני המפתח של המערכת האקולוגית הגולנית הטבעית נמצאים עצי החורש, בראשם האלונים.

 

פעילות השיקום נעשית באופן דומה ככל שניתן להפצת זרעים טבעית. איסוף הזרעים נעשה מפרטי צומח מקומיים ופיזורם נעשה בשיטות אשר מגדילות את סיכויי ההתבססות לעומת סיכויי ההתבססות של אותם ללא התערבות. 

הפעילות אינה משאירה בשטח כל חותם הנראה לעין והיא אינה כוללת עידור של הקרקע, שימוש בכלים כבדים, הנחת השקיה או רמיסה של הצומח הקיים. 


בשיטת העבודה, השטח מקבל טיפול "טבעי-מדומה" אשר ניתן להשוותו למלאכה מוגברת של העורבני אשר מטמין בלוטים בקרקע ובכך עוזר להמשכיות ולחידוש היער.

 

הפרויקט מובל ומנוהל על ידי אנשי שטח מעמותת שומרי הגולן ובפיקוח אקדמי.

הרשמה
IMG_20190525_181115_edited.jpg
bottom of page