top of page
_edited.jpg

הגולן צריך אותך!

שמירת הטבע בגולן היא מטרה ענקית ומורכבת מאוד - ולמרות הישגים רבים עד כה, עדיין אנו נתונים במחזור משמעותי של משאבים למימוש המטרה.

כאן תוכלו ממש לעזור לנו בשמירת הטבע בגולן!

לתמיכה קבועה
והצטרפות לעמותה

תרומה חד-פעמית

ההמלצה שלנו

לפני שנתיים התאגדנו תושבים מהגולן והקמנו את עמותת שומרי הגולן. את העמותה הקמנו מתוך הבנה שאם לא נתחיל לפעול יחד ועכשיו, הגולן האהוב יחווה בעשורים הקרובים שינויים מרחיקי לכת אשר ישנו את פניו ואופיו הקסום לנצח, ואף יכחידו את הטבע הייחודי אשר קיים אך ורק כאן. 

מאז ועד היום אנו פועלים במרץ במגוון אפיקים לשמירת הטבע והאופי הגולני בפעילות המתבססת על 100% התנדבות מלאה של עשרות חברות וחברים שפשוט אוהבים את הטבע הגולני, שנותנים ממרצם, מכישוריהם ומזמנם.

אבל, לצערנו זה לא מספיק. העולם והמדינה טסים קדימה ואנחנו מבינים שבכדי לעמוד במשימה אנו חייבים להגביר ולהרחיב את הפעילות שלנו. לכן פתחנו אפשרות לתמיכה כספית בעמותה.

 

הסיוע שלכם יתן בסיס כלכלי ראשוני שממנו נוכל לצמוח, להמשיך בפיתוח הארגון ולהגדיל את הפעילות למען הטבע הגולני הנפלא, תושבי הגולן, אזרחי ישראל והדורות הבאים. 

כל שקל שלכם הוא שקל לשמירת הטבע הגולני. סייעו לנו בתרומה חודשית ובהפצה לכל מי שתומך בפעילות שלנו ולכל מי שמאמין בעשייה החשובה, בכוונות הטובות ובדרך של שומרי הגולן.

לתמיכה קבועה
והצטרפות לעמותה

תרומה חד-פעמית

ההמלצה שלנו

bottom of page