top of page
PayPal ButtonPayPal Button
אביטל-בנטל (1).jpg

טיול הרי הגעש

בואו להכיר את ההיסטוריה המרתקת והגועשת של הגולן

במרחבים הפסטורלים של הגולן היו בעבר התפרצויות געשיות... במשך מליוני שנים

לבה זרמה... והרי געש התרוממו...!

בואו לשמוע על ההיסטוריה הגעשית המרתקת, לראות את החותם שהותירה בשטח ולהכיר מקרוב את התופעות האדירות!

הטיול מתאים למגוון קהלים וההכנסות - יעזרו לנו להמשיך בפעילות שלנו לשמירה על הטבע הגולני!

054-5876070 

bottom of page