top of page

חיים רוקח, אורי קלנר, בתיה גוטליב

מי באמת
ישמור לנו על הבית?

שלחנו לשלושת המתמודדים את השאלות המרכזיות בשלושה נושאים זהים: דמוגרפיה והתיישבות, טורבינות רוח, שדות סולאריים
חלק מן השאלות נשאלו בצורה זהה וחלקן בהתאמה למתומדד

לכל תשובה הייתה מגבלת תווים כדי לקבל תשובות ממוקדות
התשובות מוצגות בדיוק באופן שבו המתמודד השיב, ללא עריכה וללא שינויים 

 

חיים רוקח

דמוגרפיה והתיישבות

שאלה: בעבר הצהרת כי אחד מיעדך הנו הכפלת אוכלוסיית הגולן. האם זה עדיים יעד מבחינתך?
תשובה: כן

שאלה: במידה ו"כן" , באיזה פרק זמן? מדוע זהו יעד לתפישתך?
תשובה: הביקוש קיים, תשתית הצמיחה בהקמה. מפה זה יחד עם הישובים בקצב שיבחרו. ההנחה שזה יקח10-15 שנים. הכל תוך שמירה מתמדת על איזון בין שימור לפיתוח, כפי שעשינו בועדת שטחים פתוחים ב5 השנים האחרונות. זהו יעד כיוון שישנו קשר ישיר בין איכות השירותים שהמדינה ואנחנו כמועצה יכולים לספק לתושב לבין גודל האוכלוסיה

שאלה: האם הקמת שני היישובים החדשים עדיין על הפרק?
תשובה: חיובי

שאלה: במידה וכן, איך תצמצם את הנזק שלהם על הטבע הגולני והשטחים הפתוחים?
תשובה: המיקום הפוטנציאלי של הישובים נבחר בקפידה מבין חלופות ואפשרויות רבות. תכנון הישובים יהיה תכנון חכם וחדשני הנלמד ממודלים דומים באירופה, כזה הנעשה יחד עם הסביבה במינימום פגיעה.

טורבינות רוח 

שאלה: האם תמנע הקמתן של חוות טורבינות רוח נוספות, כולל את חוות מרום גולן (תת"ל 77), בקדנציה הבאה?

תשובה: חיובי. והוכחתי זאת במלחמתי לעצירת התכניות המקודמות

שאלה: מה עמדתך לגבי הוספת טורבינות רוח לחוות קיימות?

תשובה: אין הבדל בין חווה חדשה להוספת טורבינות לחוות הקיימות. נגד

שדות סולאריים

רקע: מעל 8000 דונם מקודמים כיום בוועדות התכנון לטובת שדות סולאריים קרקעיים ברחבי הגולן 

2200 דונם באזור רמג"ש

1200 דונם באזור קשת 

         700 דונם באזור אליעד

         4200 דונם בעמק הבכא 

         ויתכן שנגלה עוד כמה אלפים בהמשך

         יחד עם השדות הסולארים מקודמים שלושה קווי מתח גבוה.

         שאלה: מה עמדתך לגבי השדות הסולאריים הקרקעיים? איך תפעל? 

תשובה: בועדת שטחים פתוחים קידמנו תכנית מותאמת לגולן שמצד תאפשר לישובים לממש את הזכות שלהם לפרויקטים סולאריים המהווים עוגן כלכלי לא מבוטל עבורם, ומצד שני תצמצם משמעותית את הפגיעה הסביבתית. עם כניסתי לתפקיד עצרתי קידום תכנית של המדינה לעשרות אלפי דונמים של חוות סולאריות, והצלחנו לצמצם ל3500 ד' בעמק הבכא.

 

שאלה: מה עמדתך לגבי קווי המתח? איך תפעל?

תשובה: יהיו טמונים בלבד. לא יהיו יותר קווים עיליים. קיבלנו החלטה שכזאת במועצה וזה ידוע וברור לכל הגופים. אין פשרות בנושא זה

אורי קלנר 

דמוגרפיה והתיישבות

שאלה: כידוע התקבלה החלטת ממשלה להקים שני יישובים חדשים חרף מדיניות מנהל התכנון -שלא להקים יישובים חדשים בישראל, ואשר בעיניי תושבי גולן רבים היא אינה רצויה. זאת ועוד היישובים מתוכננים בשטחים הפתוחים.

האם תפעל לעצירת הקמת היישובים החדשים?
תשובה: כן

שאלה: במידה וכן תפעל לעצירת הקמת היישובים, איך תפעל?
תשובה: כבר היום כמועמד אני פועל מול כל גורמי הממשלה איתם אני מצוי בקשרים על מנת לשנות את ההחלטה. צריך להפנות את התקציבים לישובים הקיימים לצמיחתם והתאמת התשתיות שלהם לקבלת תושבים חדשים תוך התחשבות בסביבה

 

שאלה: במידה ואין בכוונתך לעצור את הקמתם, האם תפעל למציאת מיקומים בעלי השפעה סביבתית מינימלית?
תשובה: אפעל לעצור

טורבינות רוח 

שאלה: האם תמנע הקמתן של חוות טורבינות רוח נוספות, כולל את חוות מרום גולן (תת"ל 77)?

תשובה: הצהרתי על זה רשמית אין להוסיף טורבינות על הקימות

שאלה: מה עמדתך לגבי הוספת טורבינות רוח לחוות קיימות?

תשובה: אין להוסיף

שאלה: בעבר בתור היותך מרכז משק ובעלים של חברת ניהול הפרוייקטים "ביצועים" קידמת בשת"פ עם חברת אנלייט פרוייקטים של טורבינות רוח ביישובים, כיום  בקמפיין שלך אתה מצהיר שלא תאשר טורבינות רוח נוספות. עבור חלק מהציבור הצהרה זו יכולה לעורר תהיות, תוכל להסביר את השינוי בעמדתך?

תשובה: ביצועים לא עסקה מעולם בקידום טורבינות רוח. הנסיון לחבר ביני לבין חברה מסחרית כל שהיא, מצער. בביצועים קידמנו פרויקטים לגופים רבים. בהם משרדי ממשלה הרלפ"מ, עשרות ישובים בגולן ובגליל. אינטרס התושבים והגולן הוא הראשון במעלה בעייני.

שדות סולאריים

רקע: מעל 8000 דונם מקודמים כיום בוועדות התכנון לטובת שדות סולאריים קרקעיים ברחבי הגולן 

2200 דונם באזור רמג"ש

1200 דונם באזור קשת 

         700 דונם באזור אליעד

         4200 דונם בעמק הבכא 

         ויתכן שנגלה עוד כמה אלפים בהמשך

         יחד עם השדות הסולארים מקודמים שלושה קווי מתח גבוה.

         שאלה: מה עמדתך לגבי השדות הסולאריים הקרקעיים? איך תפעל? 

תשובה: בגולן קיימת תוכנית אב לשטחים פתוחים ותוכנית אב לאנרגיות מתחדשות - יש לקדם שדות סולאריים אך ורק בהתאם לתוכניות אלו, ולקשר בין התושבים לפרויקטים על מנת לסייע לפיתוח הגולן.

 

שאלה: מה עמדתך לגבי קווי המתח? איך תפעל?

תשובה: הסביבה, שימור הטבע והנוף בגולן, חשוב לנו מאוד. קוי מתח חדשים, צריכים להיות תת קרקעיים. נפעל באמצעים פוליטיים ומנופי לחץ למנוע הוספת קוים עיליים ולהתאים את הביצוע לסביבה.

בתיה גוטליב

דמוגרפיה והתיישבות

שאלה: מה עמדתך לגבי הכפלת אוכלוסיית הגולן תוך מספר שנים?
תשובה: טרם התקבלה תשובה

שאלה: מה עמדתך לגבי הקמת שני יישובים חדשים בגולן? ומה לגבי המיקומים שנקבעו עד כה בשטחים הפתוחים?
תשובה: טרם התקבלה
 תשובה

טורבינות רוח 

שאלה: האם תמנעי הקמתן של חוות טורבינות רוח נוספות, כולל את חוות מרום גולן (תת"ל 77)?

תשובה: טרם התקבלה תשובה

שאלה: מה עמדתך לגבי הוספת טורבינות רוח לחוות קיימות?

תשובה: טרם התקבלה תשובה 

שדות סולאריים

רקע: מעל 8000 דונם מקודמים כיום בוועדות התכנון לטובת שדות סולאריים קרקעיים ברחבי הגולן 

2200 דונם באזור רמג"ש

1200 דונם באזור קשת 

         700 דונם באזור אליעד

         4200 דונם בעמק הבכא 

         ויתכן שנגלה עוד כמה אלפים בהמשך

         יחד עם השדות הסולארים מקודמים שלושה קווי מתח גבוה.

         שאלה: מה עמדתך לגבי השדות הסולאריים הקרקעיים? איך תפעלי? 

תשובה: טרם התקבלה תשובה

 

שאלה: מה עמדתך לגבי קווי המתח? איך תפעלי?

תשובה: טרם התקבלה תשובה

שאלה: בתכנית ארבע העוגנים שבנית, הצהרת בנושא "שימור" כי יש לעשות פיתוח צמוד דופן, ובמקביל בנושא "תשתיות" הצהרת שיש לפנות שטחים ממוקשים לטובת פיתוח חקלאי, תיירותי והתיישבותי. תוכלי להסביר איך שתי ההצהרות, שלכאורה סותרות, מתיישבות יחד?

תשובה: טרם התקבלה תשובה

bottom of page