top of page

הגולן נכס טבע לאומי

 

הגולן, הממוקם בקצה הצפון מזרחי והמרוחק של ישראל, הוא גן עדן. גן עדן של חיצומח, נופים בתוליים, תופעות געשיות, ומהווה חלק ניכר מאגן הניקוז של הכינרת. בגולן שטחים טבעיים נרחבים ורציפים אשר אין כמותם ביתר חלקי הארץ.

בזכות הטבע הפראי והבתולי שעוד קיים בו הגולן מציע הזדמנות לפגוש את פלאי הטבע מקרוב, ממש כמו בספארי סוואנות באפריקה.

במציאות של ארצנו הקטנה והצפופה, בה שטחים-טבעיים ומרחבים-פתוחים רק הולכים ונעלמים, הדגש לשימור והגנה על אופיו הטבעי של הגולן הינו הכרחי למען הטבע בישראל, אזרחי המדינה והדורות הבאים.


שומרי הגולן הוקמה ביוזמת תושבים אך זו עמותה לאומית, שכן הגולן הוא נכס טבע יקר וייחודי למדינה ישראל כולה. משום כך, מזמינה כל אחד ואחת החפצים בשמירה על חלקת גן עדן זו להצטרף ולקחת חלק בפעילות העמותה, וכמובן להגיע לגולן ולהנות ממרחבי הטבע המגוונים והיפייפיים.

bottom of page