top of page
אני מאמין

הגולן הוא קודם כל טבע, בית למגוון בע"ח, שפע של צמחים, רצף של נופי בראשית - מהדברים שהולכים ונעלמים בישראל.

הגולן הוא פארק הטבע שאליו אזרחי ישראל אוהבים להגיע כדי לראות מרחבים, נופים וכדי לטייל הרחק מתשתיות, רעש ובניינים. 

הגולן הוא נכס טבע לאומי של מדינת ישראל והטבע שבו והייחודיות שלו הנם תשתית לאומית יקרה מפז ושאין לה תחליף

חזון

הכרה בגולן כחבל ארץ שבו הטבע והשטחים הפתוחים שבו הנם ערך עליון על מנת שגם הדורות הבאים יזכו להכיר ולהנות מטבע בתולי, אמיתי ומשגשג 

מטרות

השגת מעמד שימור ייחודי לגולן 

הטיית מאמצי הפיתוח בגולן לאפיקים בני קיימא אשר אינם פוגעים בייחודיות הטבעית שלו

bottom of page