נייר עמדת שומרי הגולן: טורבינות הרוח בגולן

עודכן: 28 באוק׳ 2020

הגולן הוא שדה וולקני צעיר המשמר תופעות געשיות המקנות לו את נופו המרשים, הוא בית למגוון נדיר וייחודי של בע"ח וצומח, ומהווה מקטע חשוב בציר הנדידה של מיליארדי ציפורים בשנה. אל הגולן מגיעים מכל קצוות הארץ מטיילים ונופשים המבקשים אחר מרחבים פתוחים ונוף בתולי הנדירים כל-כך במדינת ישראל. זהו חבל-הארץ הפתוח האחרון שמצפון לבאר-שבע שטרם נפגע מתנופת הפיתוח, היישוב והתיעוש. כל אלו יחד הופכים את הגולן לנכס טבע לאומי של מדינת ישראל, והוא מופקד בידנו למשמרת דור.

המאמץ הגלובאלי לגמילה מדלקים מאובנים חשוב והכרחי, ועל כל מדינה לעשות את מיטב יכולתה אך לא בכל מחיר; על ייצור החשמל ממקורות חלופיים להיות ירוק ומקיים, כזה שלא יוצר בעיה סביבתית אחרת. כחלק מהמאמץ של ישראל אותר הגולן כמקום המועדף לייצור חשמל מהרוח. מקרה זה מהווה דוגמא קלאסית להפקת אנרגיה מתחדשת במחיר סביבתי בלתי נסבל בעוד התועלת האנרגטית נמוכה.

המחיר

1. שינוי דראמטי באופיו הטבעי, הפתוח והבתולי של הגולן, פגיעה משמעותית בקו האופק הפתוח, רישות המרחב בקווי חשמל, תחנות טרנספורמציה ודרכי גישה.

2. פגיעה בבעלי כנף מקומיים (דורסים, ציפורי שיר, עטלפים וחרקים) ופגיעה משמעותית בצירי נדידת ציפורים מהמשמעותיים בעולם.

3. הפרת האיזונים האקולוגיים העדינים בבתי הגידול המקומיים הצפויים לפגוע הן בטבע והן בחקלאות.

4. פגיעה ביכולת כיבוי אש אווירי במקרה של שריפות באזור בו מתנהלת פעילות בטחונית עניפה.

5. נזקים בריאותיים אפשריים בקרב האוכלוסיה, בקרב החקלאים ובקרב החיילים המשרתים בבסיסים ובמוצבים(1).

6. מעבר מתיירות טבע לתיירות מוכוונת תשתיות.

7. פגיעה משמעותית בהערכות הבטחונית של הצבא, לרבות נסיגת קו המוצבים הישראליים.

התועלת

התוספת האנרגטית כתוצאה מהצבת מאות טורבינות רוח בגולן מסתכמת - זאת בתרחיש האופטימי ביותר - בכ-1.5 אחוז מתצרוכת החשמל של ישראל.

יוצא איפה שעבור כמות כה זעומה של חשמל מרוח מבקשת מדינת ישראל להקריב שטח פתוח, ערכי וכמעט בלתי נגוע שאין שני לו ואין לו תחליף.

עמדתנו

מחקרים עדכניים מראים שניתן להשיג עשרות אחוזים של חשמל ירוק ומקיים שיופק מפאנלים סולאריים על גבי תשתיות, גגות וכדומה(2) ועל כן עמדתנו היא שאין כל הצדקה מבוססת לפגוע בשטחים הפתוחים של ישראל – המשאב היקר ביותר.

שומרי הגולן מתנגדים לכל מהלך שיפגע בשטחים הפתוחים הנדירים ממילא ובכלל זה מתנגדים קטגורית להקמת חוות רוח בשטחים אלו.

הפניות:

(1) השפעות של טורבינות רוח על בריאות האדם_21.7 (שומרי הגולן 2020)

(2) הערכת פוטנציאל הייצור הסולארי במרחב הבנוי בישראל (הגנ"ס 2020)